Aanpassingen kosten consult

Met ingang van 1 maart 2024 worden de kosten voor een consult verhoog:

Eerste consult : 75,00 euro
Vervolg consulten : 70,00 euro.