Gordelroos of Herpes Zoster wordt veroorzaakt door het Varicella Zoster virus. De behandeling van gordelroos met behulp van het regulier westers protocol is het meest succesvol wanneer de blaasjes nog niet zijn verschenen. De behandeling met behulp van de Traditionele Chinese Geneeskunde is echter ook daarna zinvol. Zo kan bijvoorbeeld postherpetische pijn, de pijn die optreedt na het ontstaan van gordelroos, voorkomen worden. Naast het bestrijden van pijn, wordt het lichaam aangezet tot zelfgenezing.
Voor wat betreft de acupunctuur is de eerste differentiatie volgens de lokalisatie, het uiterlijke aspect van de huiduitslag en de symptomen. Waar de gordelroos zich ook manifesteert, de Lever- en of Galblaasmeridiaan spelen meestal een rol.
Het is belangrijk de huid te inspecteren om te zien welk aspect van de uitslag dominant is, is er sprake van erytheem in het vroege stadium dan is er sprake van hitte. Zijn de blaasjes gevuld met vocht, dan is er damp. Gevuld met pus, dan is er sprake van damp-hitte.
Is er jeuk, dan is er wind. Is er sprake van veel pijn dan is er hitte.